Lejebetingelser

Vi har kun Tax-Free Biler. Hvis du bor i Danmark kan du ikke leje vores biler (Hvis du bor på Grønland eller Færøerne kan du godt).

Lejeren og føreren skal være i besiddelse af et gyldigt kørekort.

Kørekort som er trykt med det -ikke latinske alfabet (arabisk, japansk, kyrillisk osv.) skal suppleres med et internationalt kørekort. For kørekort fra lande, der ikke er en del af Genève/Wienerkonventionen om vejtrafik(fx Kina), skal der fremvises en officiel engelsk oversættelse af kørekortet og det originale kørekort skal også medbringes.

Takster og betingelser gælder kun udenlandsdanskere/personer med fast bopæl i udlandet. Disse takster og betingelser er ikke gældende for personer bosiddende i Danmark grundet afgiftsregler. Husk venligst at vælge din "permanente bopælsadresse", når du bestiller en udlejningsbil således at du sikrer dig at få en korrekt pris der svarer til det land du er bosat i. Lejer skal altid kunne fremvise dokumentation for hans eller hendes permanente bopælsadresse ved afhentning.

Minimums alderen for at leje en bil er 20 år og have haft kørekort i 1.el. 3år. Endvidere gælder følgende alderskrav ved leje af de respektive bilgrupper:

20 år gammel/1 år for bilgrupperne (Smart Forfour, Citroën C1, Toyota Aygo eller tilsvarende)
23 år gammel/1 år for bilgrupperne (Opel  Corsa,Astra,Insignia, VW Passat, Peugeot 508 eller tilsvarende)
25 år gammel/3 år for bilgrupperne (BMW 5-Series Aut., Audi A6 Aut., Mercedes E-Class Sedan Aut. eller tilsvarende)

Der vil blive tilføjet et ung fører tillæg på 119 DKK pr. udlejning for alle lejere under 26 år, uanset bilgruppe.

Vi accepterer alle kreditkort fra internationalt anerkendte kreditkortselskaber, såsom American Express, Diners Club, Eurocard/Mastercard og Visa.

Mastercard debet og Visa Electron accepteres kun til bilgrupperne op til Opel Insignia eller tilsvarende  og accepteres kun ved leje på maks. 30 dage. 

Dankort er godkendt til leje af bil med en maksimal lejepris på 2000 DKK.

Et depositum vil blive holdt på Kredit/Debet kortet sålededs:

2500 DKK Smart Forfour, Opel Corsa , Opel Astra størelse.

3500 DKK Opel Insignia, BMW elller tilsvarende størelse.

11.000 DKK Porsche eller tilsvarende størelse,

American Express 3 dage

Visa 7 dage

Mastercard 14 dage

Kontant betaling modtages ikke.

Betalingskort skal være i lejers navn.

Sixt kort modtages kun i kombination med gyldigt kørekort og fremvisning af det tilknyttede kreditkort.

Selve betalingen af lejen sker hver 30. dag og trækkes automatisk fra det aftalte betalingskort. Første gang der betales for lejen på et langtidslejemål, er når de første 30 dage af lejeperioden er gået. Betalingen er derfor bagud. 

Generelle forsikringsbetingelser

Forsikringen af køretøjet omfatter ansvaret over for tredjemand med ubegrænset dækning for person- og materielle skader. Maksimal dækning for personskader er 1.000.000,00 DKK pr. tilskadekommende. Forsikringen frafalder ved brug af køretøjet til transport af farligt gods. Alt beskyttelse som er en del af lejekontrakten bortfalder, især hvis en uautoriseret fører har anvendt køretøjet eller hvis føreren af køretøjet ikke har gyldigt kørekort på tidspunktet for den begivenhed, der udløses krav på.

Prisen inkluder Fuld Kasko med 0Kr. Selvrisiko og dækker også Dæk og Glas.

Kørsel til følgende lande er ikke tilladt: Storbritannien, Moldova, Hviderusland, Cypern, Island, Malta, Albany, Israel, Iran, Irak, Marokko, Tunesien, Tyrkiet, Bulgarien, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Rumænien, Rusland, Bosnien, Hercegovina, Kroatien, Makedonien, Slovenien, Serbien, Montenegro og Korsika.

I tilfælde af overtrædelse af ovennævnte, vil alt forsikringsdækning frafalde og alle omkostninger med relation til udlandskørslen vil blive direkte viderefaktureret til lejer.

Lejer og evt. ekstra fører accepterer ved sin underskrift af lejekontrakten følgende:

Lejer er forpligtet til at tilbagelevere køretøjet samt alt dertil hørende udstyr til aftalt tid og sted som anført på lejekontrakten. Lejekontrakten omfatter kun det anførte tidsrum og kan kun forlænges ved skriftlig bekræftelse fra udlejer. Undladelse af at aflevere køretøjet til aftalt tid og sted falder ind under straffelovens § 293 (tyveri af køretøjet).

Afleveres bilen udenfor udlejningskontorets åbningstid anses aflevering for sket ved udlejningskontorets førstkommende åbningstid. Lejer er erstatningspligtig for skader og tab som opstår indtil åbningstid.

Køretøjet må kun føres af lejer og ekstra førere, som er påført lejekontrakten. Ellers frafalder al forsikringsdækning.

Lejekontrakten skal medbringes i køretøjet til hver en tid og ændringer i nærværende kontrakts bestemmelser er ugyldige med mindre de er aftalt skriftligt.

Udlejer forbeholder sig ret til at tage køretøjet i besiddelse på ethvert tidspunkt og uden påkrav for lejers regning, hvis køretøjet anvendes i strid med lejebetingelserne.

Udlejer er ikke ansvarlig for private genstande, som bliver beskadiget, tabt eller glemt under eller efter lejemålet.

Såfremt politiet eller anden offentlig myndighed vurderer, at køretøjet under lejemålet har været benyttet til ulovlige eller uhensigtsmæssige formål kan disse uden videre inddrage bilen uden at lejer i den anledning har krav på erstatningskøretøj eller økonomisk kompensation. Eventuel transport sker for lejers regning. Myndighederne har tilladelse til at føre køretøjet ved inddragelse.

Udlejer kan opsige kontrakten uden forudgående varsel.

Lejeren bekræfter at køretøjet er modtaget i god og lovlig stand. Enhver klage over køretøjets tilstand fremføres til udlejer umiddelbart ved udleveringen. Lejer forpligter sig, i tilfælde af advarselslamper, mistænkelige lyde eller lign. fra køretøjet, straks at informere udlejer herom.

Eventuelle skader vil være registreret på lejekontrakten ved udlevering. Lejer forpligter sig til indenfor 2 timer fra udlevering, at informere udlejer, såfremt denne oversigt ikke findes fyldestgørende. Herefter vil lejer hæfte for alle skader.  

Udlejer har truffet alle forholdsregler med henblik på at undgå mekaniske fejl ved køretøjet. Skulle sådanne fejl alligevel opstå, er udlejer imidlertid ikke ansvarlig herfor og ej heller for eventuelle følger heraf.

Køretøjet modtages i fuldt optanket tilstand. Lejer påtager sig ansvaret for at påfylde brændstof, vand, adblue, sprinklervæske, olie eller andre væsker i udlejningsperioden.

Køretøjet må ikke benyttes til:

 • Person- eller godstransport mod betaling, hverken direkte eller indirekte medmindre lejer har de nødvendige tilladelser.
 • Udenfor asfalteret vej.
 • Nogen form for motorsportsarrangementer, kørekursus eller testkørsel.
 • Kørsel med gods, der medfører lugtgener eller usædvanligt slid.
 • Transport af hunde eller andre husdyr.
 • Af personer som er påvirket af spiritus, narkotika, medicin eller andre rusmidler.
 • Kørsel i følgende lande: Storbritannien, Moldova, Hviderusland, Cypern, Island, Malta, Albanien, Israel, Iran, Irak, Marokko, Tunesien, Tyrkiet, Bulgarien, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Rumænien, Rusland, Bosnien, Hercegovina, Kroatien, Makedonien, Slovenien, Serbien og Montenegro samt Korsika.

Det lejede køretøj kan være ejet af udlejers finansieringspartner.

Kun biler med påmonteret trækkrog må benyttes til at trække påhængsvogne efter forskrift.

Vinterdæk tilbydes i perioden 01/11 til 31/03 som et tilvalg. Udlejer er ikke ansvarlig for, om lejer i køretøjet overtræder andre landes lovgivning om vinterdæk, ej heller for omkostninger som følge heraf.

Lejer er bekendt og indforstået med, at der kan være monteret sporingsudstyr i køretøjet.

Lejer / medlejer anerkender udtrykkeligt sit personlige ansvar til udlejer at betale:

 • De på lejekontrakten aftalte satser samt afgifter og skatter efter gældende lovgivning.
 • Alle bøder, afgifter, inkasso- og rets omkostninger i forbindelse med parkerings- eller lovgivningsmæssige overtrædelser, som pålægges køretøjet eller dennes fører indenfor lejeperioden. Lejer er fuldt ansvarlig for betaling til den pågældende myndighed eller virksomhed hvis eller når de forespørger betaling. For at undgå risiko for at sådanne bøder eller afgifter eskalerer, kan udlejer vælge at betale myndigheden eller selskabet. Lejer er i sådanne tilfælde ansvarlig for bødens omkostning samt et administrationsgebyr på 250 kr. inkl. moms.
 • Udlejers omkostning til fremskaffelse af ekstra nøgle og evt. erstatning af nøgle hvis originalnøglen mistes eller beskadiges. Gebyret hertil 2500 kr. inkl. Moms. 
 • Manglende brændstof ved aflevering af bilen. Såfremt køretøjet ikke er fuldt tanket ved returnering og lejer ikke ved lejekontraktens indgåelse har til valgt optankningsservice, fakturerer udlejer brændstofprisen plus et servicegebyr - i alt DKK 29 / liter inkl. moms. Såfremt der ved lejekontraktens indgåelse er tilvalgt optankningsservice refunderes værdien af evt. ubenyttet brændstof ikke.

Lejer og ekstra førere hæfter altid personligt og solidarisk for de ovenfor nævnte forpligtelser, uanset at der på lejekontraktens forside er anført eventuel betalingsadresse.

Reparationer må kun foretages efter forudgående tilladelse fra udlejer. Heraf følger, at manglende tilladelse vil medføre at udgifter til transport, værksted m.m. ikke refunderes.

Udlejer trækker betaling for de angivne forhold, herunder udgifter til reparation og afsavn af køretøjet på lejers oplyste kreditkort/betalingskort. Lejeren kan tilbagekalde dette samtykke skriftligt overfor udlejer ved samtidig at oplyse alternativ godkendt betalingsform. Tilbagekaldelsen kan ikke ske efter evt. skades indtræden og udlejer forbeholder sig ret til at ophæve lejekontrakten uden varsel i tilfælde af tilbagekaldelse.

Såfremt en eventuel refundering skulle blive aktuel forbeholder udlejer sig retten til at refundere til det kreditkort, som er benyttet til betaling. Dette gælder uanset årsagen til refunderingen.

Rygning er forbudt i alle SiXT biler. Hvis der imod reglerne er blevet røget i køretøjet, eller dette afleveres i særlig beskidt eller snavset tilstand, kan SiXT opkræve lejeren et gebyr for ekstra rengøring. Gebyret for rygning i køretøjet er 2.500 DK inkl. Moms og gebyr for ekstra rengøring fra 500 DK inkl. moms og opefter, uanset evt. tegnede forsikringer.

Klistermærker, nøgleringe eller anden staffering må ikke fjernes fra køretøjet uden skriftligt samtykke. Såfremt disse eller dele heraf fjernes, opkræves lejer et gebyr op til DKK 1.875 inkl. moms.

Ved leje af GPS/Navigation vil der ved mistet, skadet eller ødelagt udstyr tilkomme betaling uanset evt. tegnet forsikring på maks. 2350 DK inkl. Moms.

Visse forsikring, tegnet i forbindelse med denne lejekontrakt, er placeret i forsikringsselskabet IF P&C og IF Liv. Forsikringerne er tegnet kollektivt med lejer og udlejer som sikrede.

Selvrisikoen ved skade på køretøjet afregnes iht. gældende lov og tillægges udlejers omkostning i forbindelse med afsavn af køretøjet, dog maksimalt DKK 16.000. Afsavnsomkostningen udgør fra DKK 275,- til 550,- inkl. moms pr. dag.

Selvrisikoen beregnes pr. forsikringsbegivenhed og kan reduceres ved tegning af ekstra forsikringsdækning som skal være skriftligt aftalt på lejekontrakten ved dennes indgåelse. (inkluderet i prisen på vores hjemmeside)

Forsikringsdækning omfatter ikke udgifter til transport af bilen, undervogn samt udbedring af skader på ruder og dæk medmindre der udtrykkeligt er tegnet forsikringsdækning herfor.(Glas og dæk forsikring er inkluderet i prisen på vores hjemmeside)

Lejer bekræfter at være blevet tilbudt forsikringsdækning til nedsættelse af ovennævnte selvrisici.

Forsikringsdækning omfatter ikke lejers egne genstande eller personer i bilen, medmindre der er eksplicit er tegnet forsikringsdækning herfor.

Er der tegnet en personulykkeforsikring (PAP), er op til 6 personer i bilen dækket med følgende ved en méngrad på min. 5%:

 • Dødsfald – Erstatning DKK 120.000 pr. voksen, og DKK 50.000 pr. barn.
 • Varigt mén - Erstatning DKK 1.000.000 pr. person ved 100 % varigt mén.
 • Tandskade – Erstatning op til kr. 25.000 pr. person til rimelige og nødvendige udgifter.

Er der i tillæg tegnet en Udvidet personulykkeforsikring (SPAP), er følgende endvidere dækket:

 • Bagage/rejsegods ifm. med færdselsskade – Erstatning DKK 20.000 pr. skade uanset antal personer.
 • Elektronik, kunst og lignende særlige genstande – maksimum DKK 10.000 pr. genstand.

Smykker, kontanter og andre penge repræsentative er ikke dækket. De fulde forsikringsbetingelser findes på www.sixt.dk eller udleveres ved forespørgsel.

Lejer forpligter sig til at betale udlejers udgifter til udbedring af skader på køretøjet, evt. følgeskader samt eventuel transport, opstået ved forsæt, grov uagtsomhed eller anden misligholdelse udvist af enten lejer eller andre førere, uanset tegnet forsikring - herunder, men ikke begrænset til, fejltankning af køretøjet, tilsidesættelse af advarselslamper, lyde eller lign. fra køretøjet m.m.

Lejer accepterer sin forpligtelse til at beskytte udlejers interesser i tilfælde af  skade eller anden forsikringsbegivenhed ved at:

 • Uden forsinkelse at underrette udlejer om enhver opstået skade ved udfyldelse af skadesanmeldelse.
 • Skaffe navne og adresser på alle implicerede parter samt på eventuelle vidner.
 • Undlade at anerkende ansvar eller skyld.
 • Undlade at forlade køretøjet uden at der er truffet tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.
 • Underrette politiet omgående såfremt en anden parts skyld skal fastslås, eller hvis der er tale om personskade.
 • Udfylde og aflevere skadesanmeldelse omgående på udlejers forespørgsel. 

Undladelse af ovenstående vil medføre bortfald af forsikringsdækningen.

Lejer opkræves den maksimale selvrisiko såfremt originalnøglen bortkommer, og køretøjet bliver stjålet uanset evt. tegnet forsikringsdækning. Nøglen skal opbevares forsvarligt og lejer skal straks informere udlejer, skriftlig på mail info@sixt.dk, når lejer bliver opmærksom på, at nøglen er væk.

Ved lejemål over 30 dages varighed gør følgende sig desuden gældende:

 • Ved eventuelt misligholdelse af betaling eller sikkerhedsstillelse pålægges et gebyr på DKK 250 inkl. moms pr. forgæves forsøg på opnåelse heraf.
 • Den på lejekontrakten anførte pris kan justeres af udlejer med 30 dages varsel.
 • Lejer er informeret om, at køretøjet skal udskiftes på forespørgsel fra udlejer. Dette giver ikke ret til kompensation for ulejlighed samt ekstra kørte kilometer. Idet lejer modtager en forespørgsel fra udlejer, skal køretøjet udskiftes indenfor 7 dage på en SiXT station efter nærmere aftale. Såfremt denne frist overskrides, pålægges et gebyr svarende til DKK 250 pr. dag, inkl. moms, eller udlejers omkostning i forbindelse med udeblivelsen foruden lejen indtil aflevering.
 • Tilbageleverer Lejer køretøjet forinden de første 30 dage i lejeperioden, frafalder den på kontrakten aftalte månedspris. Udlejer vil i stedet opkræve Lejer for den aktuelle lejeperiode (fra 1 – 27 dage) jf. Udlejers udsalgspris på dagen for returnering af køretøjet.

Lejers og førers personlige data vil blive indsamlet, gemt, behandlet, sendt og brugt i henhold til gældende lov og kun med det formål at behandle lejekontrakten og beskytte udlejers legitime forretningsinteresser.

Lejekontrakten og nærværende lejebetingelser skal fortolkes i overensstemmelse med dansk retspraksis, og rette værneting er København.